Grāmatvedība digitālā vidē

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – Vidējā izglītība, darba pieredze vai profesionālā izglītība nozarē

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums – 160 stundas

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi – Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Grāmatvedības darbiniekiem un uzņēmumu vadītājiem programma “Grāmatvedība digitālā vidē” sniegs nepieciešamās zināšanas, lai uzņēmuma grāmatvedību pārorientētu uz digitālu vidi, kurā tiek izmantotas progresīvās informāciju tehnoloģijas.

Izglītojamiem tiks veidota padziļinātu izpratni par to kā atbrīvoties no nevajadzīgiem papīru kalnie un ietaupītu finanšu līdzekļus no papīra dokumentu, radīšanas uzglabāšanas un iznīcināšanas.

Programmas ietvaros tiks attīstītas prasmes dažādu automatizācijas un digitalizācijas rīku pielietošanā grāmatvedībā.

 

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:

Izglītības procesā dot iespējas iegūt zināšanas un apgūt prasmes:

· digitālās grāmatvedības pamatjēdzienus un kategorijas;

· digitālo risinājumu instrumentus un stratēģijas;

· izprot elektronisko dokumentu apriti un pārvaldību uzņēmumā;

· spēju analizēt uzskaites pilnveidošanas iespējas un organizēt uzņēmumā pakāpenisku papīra dokumentu aizstāšanu ar citām tehnoloģijām.

 

Mācību metodes:

Lekcijas klātienē (tiešsaistes lekcijas e-vides platformā) un pastāvīga teorijas apgūšana, grupu debates un diskusijas, praktiskās nodarbības, pastāvīgie darbi, situāciju analīze, uzdevumu risināšana, konceptuālā, induktīvā domāšana, tālmācības elementi izglītības programmas satura apgūšanai patstāvīgi individuālā veidā.

 

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un saņēmuši galīgo vērtējumu visos izglītības programmas mācību priekšmetos ar atzīmi – „4” (gandrīz viduvēji) 10 ballu vērtējuma skalā vai „ieskaitīts”, nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

 

Tālākās izglītības un pilnveides iespējas:

· Ir iespēja turpināt izglītību citās profesionālās izglītības programmās.

· Papildus izglītoties dažāda veida kursos un semināros.

Programmu tiek finansēta ES fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Mācību maksas 10% apmērā

56,32 EUR

Pieteikties apmācībām

Stundas kopā: 160
No tām neklātienē: 99 st.
Līdzmaksājums: 51,20 EUR

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.