Dokumentu un arhīvu pārvaldība digitālā vidē

Ingūna Slaidiņa

Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietniece

Mācības plānotas attālināti otrdienās un trešdienās no plkst.17:30 līdz 21:30. Mācību ilgums no  jūnija līdz oktobrim, vienu mēnesi jūlijā-augustā paredzot brīvlaiku

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – Vidējā izglītība

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums – 160 stundas

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi – Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Sniegt izglītojamiem nepieciešamās zināšanas un prasmes par dokumentu un arhīvu pārvaldību digitālā vidē. Sekmēt kompetences iegūšanu par digitālo rīku un datorsistēmu pielietošanu uzņēmumu lietvedības un arhīva kārtošanā.


Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:

Izglītības procesā dot iespējas iegūt zināšanas un apgūt prasmes:

· izprast normatīvo aktu prasības, kas nosaka dokumentu un arhīvu pārvaldību uzņēmumos un valsts un pašvaldību institūcijās;

· pielietot Microsoft Word, EXCEL un citus digitālos rīkus dokumentu izstrādāšanā, formatēšanā, saglabāšanā, nosūtīšanā un citos to aprites posmos;

· veidot elektroniskos dokumentus un nodrošināt no apriti, lietot elektronisko parakstu;

· pārzināt dokumentu kārtošanas, klasifikācijas un digitalizācijas iespējas;

· organizēt dokumentu apriti, izmantojot dokumentu vadības sistēmas ;

· apgūt elektronisko un papīra dokumentu arhivēšanas iespējas Valsts vienotajā arhīvu informācijas sistēmā.


Mācību metodes:

Lekcija, diskusija, grupu darbs, situācijas analīze, praktiskie un patstāvīgie darbi.

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, kārto noslēguma pārbaudījumu, kas ietver teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudi. Izglītojamie, kuru noslēguma pārbaudījums ir “ieskaitīts”, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.


Tālākās izglītības un pilnveides iespējas:

· Turpināt izglītību pašmācības ceļā.

· Pielietot iegūtās prasmes ikdienas darbā.

Programmu tiek finansēta ES fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Mācību maksas 10% apmērā

56,32 EUR

Pieteikties apmācībām

Stundas kopā: 160
Līdzmaksājums: 56,32 EUR

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.