Agile kultūra un komandas vadīšana

Profesionālās pilnveides programma – Agile kultūra un komandas vadīšana

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – Vidējā izglītība

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums – 160 stundas

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi – Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas Agile protokola un Scrum struktūras pielietošanā vadības procesu organizācijā. Kā arī iepazīstināt ar Kanban metodi un mērogotām struktūrām sākot no to būtības līdz ieviešanai praksē. Veidot izglītojamo prasmes pielietot darbā SCRUM sistēmu un iepazīstināt ar tās noteikumiem un rīkiem.

Veicināt izglītojamo izpratni par Agile kultūru kopumā un apgūt iemaņas sistēmas pielietošanā komandu darbā.

 

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:

Izglītības procesā dot iespējas iegūt zināšanas un apgūt prasmes:

· Adaptēt Scrum struktūru personīgos projektos un pielāgot to kompānijas mērogiem.

· Izmantot praksē mērogotās struktūras.

· Izmantojot informāciju tehnoloģijas, ieviest un uzturēt Kanban sistēmu.

· Fasilitēt atbilstošos notikumus.

· Pārvaldīt backlogu un prioritizēt, pastāvīgi izvērtējot un izvēloties atbilstošo prioritizācijas metodi.

· Izvērtēt pareizo metodoloģiju un pastāvīgi ieviest un uzturēt to.

 

Mācību metodes:

Lekcijas klātienē (tiešsaistes lekcijas e-vides platformā) un pastāvīga teorijas apgūšana, grupu debates un diskusijas, praktiskās nodarbības, pastāvīgie darbi, situāciju analīze, uzdevumu risināšana, konceptuālā, induktīvā domāšana, tālmācības elementi izglītības programmas satura apgūšanai patstāvīgi individuālā veidā.

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu visos mācību priekšmetos atzīmi ne zemāku par “4” 10 ballu vērtēšanas skalā vai “ieskaitīts”, un nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

 

Tālākās izglītības un pilnveides iespējas:

· Turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās;

· Pielietot dažādas pašizglītības metodes un iespējas

Programmu tiek finansēta ES fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Mācību maksas 10% apmērā

56,32 EUR

Pieteikties apmācībām

Stundas kopā: 160
No tām neklātienē: 80 st.
Līdzmaksājums: 51,20 EUR

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.