Datu apstrāde un analīze, izmantojot MS Excel, PowerBI, Python

Daniils Vladimirovs

Nordexo dibinātājs un valdes loceklis

Mācības notiks attālināti otrdienās un ceturtdienās no plkst.17:30 līdz 21:30. Mācību ilgums no  jūnija līdz oktobrim, vienu mēnesi jūlijā-augustā paredzot brīvlaiku.

 

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – Pirmā līmeņa augstākā izglītība ekonomikas, vadības vai finanšu jomā

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums – 160 stundas

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi – Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Veidot izglītojamo izpratni par datu analīzes iespējām un metodēm, un to praktisko pielietojumu finanšu procesos, izmantojot Excel, PowerBI un Python programmēšanas valodu.

Uz MS Excel Power Pivot un MS Excel Power Query pamata, veidot izpratni par informācijas iegūšanas metodēm un datu apstrādes veidiem, un informācijas pielāgošanas iespējām dažādām biznesa un finanšu vadības vajadzībām. Sniegt zināšanas par datu vizualizāciju, izmantojot PowerBI, kā arī par aprēķinu veikšanu, izmantojot programmēšanas valodu Python.

Apgūstot Excel un Python izmantošanas pamatus, abi rīki praksē var tikt sekmīgi izmantoti datu apstrādes automatizēšanas procesos.


Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:

Izglītības procesā dot iespējas iegūt zināšanas un apgūt prasmes:

· Izvēlēties efektīgākās datu vākšanas metodes un veidot datu tabulas;

· Izvēlēties datu analīzes un apstrādes metodes;

· Veikt automatizētu datu apstrādi un vizualizāciju ar Excel un Python

· Pielietot programmēšanas valodu Python;

· Pielietot finanšu datu analīzes rezultātus vadības lēmumu pieņemšanai


Mācību metodes:

Lekcijas klātienē (tiešsaistes lekcijas e-vides platformā) un pastāvīga teorijas apgūšana, grupu debates un diskusijas, praktiskās nodarbības, pastāvīgie darbi, situāciju analīze, uzdevumu risināšana, konceptuālā, induktīvā domāšana, tālmācības elementi izglītības programmas satura apgūšanai patstāvīgi individuālā veidā.


Programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu

un prasmju vērtējumu visos mācību priekšmetos – atzīmi ne zemāku par “4” 10 ballu vērtēšanas skalā vai “ieskaitīts”, un nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.


Tālākās izglītības un pilnveides iespējas:

· Turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās;

· Pielietot dažādas pašizglītības metodes un iespējas.

Programmu tiek finansēta ES fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Mācību maksas 10% apmērā

56,32 EUR

Pieteikties apmācībām

Stundas kopā: 160
Līdzmaksājums: 56,32 EUR

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.